“Svindyrt ringa mobilt över Sundet”

Det är svindyrt ringa mobilt över Sundet, enligt vetenskapligt test.

Öresundsinstitutet testade att sända SMS och ringa lite:

> Då framkom att 45 procent av både svenskarna och danskarna tycker att de höga samtalskostnaderna utgör ett större problem än eventuella kulturella hinder eller språkproblem.

Ja, det är svindyrt. [VoipBuster](http://www.voipbuster.com) kanske kan vara något? Gratis till fasta (alltså landbaserade) telefonnummer, om man ger dem 5 euro (som man får ringa för, till mobilnummer).

Published by Olle Jonsson

Human. Wears glasses and often a smile.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.