Random ruleset: Guidelines for my bank’s credit card image customization

I’m a sucker for customization. Here’s a random thing. My bank’s rules for VISA card image settings:

Riktlinjer och regler för användning av egen bild:

 • Bilden fÃ¥r inte kränka annans upphovsrätt, rätt till varumärke eller annan liknande rättighet och ska följa god sed. Detta innebär att bl a följande regler mÃ¥ste följas för att en bild ska kunna godkännas.
 • Bilden fÃ¥r inte innehÃ¥lla företagsnamn, föreningsnamn eller kännetecken för företag eller föreningar, eller varumärken, logotyper eller mönsterskyddade produkter.
 • Bilden fÃ¥r inte innehÃ¥lla reklam eller syfta pÃ¥ nÃ¥gon med bankens tjänster konkurrerande produkt.
 • Bilden fÃ¥r inte föreställa offentliga personer, som t ex politiker, musiker eller idrottsmän.
 • Bilden fÃ¥r inte föreställa nÃ¥gon identifierbar person utan dennes medgivande.
 • Bilden fÃ¥r inte innehÃ¥lla motiv eller värderingar av samhällsfientligt, olagligt, rasistiskt, politiskt eller religiöst slag.
 • Bilden fÃ¥r inte visa personer involverade i olagliga eller rasistiska aktiviteter.
 • Bilden fÃ¥r inte innehÃ¥lla svenska eller utländska texter, siffror och symboler, ej heller personliga data eller webbadresser.
 • Bilden fÃ¥r inte innehÃ¥lla inslag av vapen och militära fordon eller av alkohol, tobak eller andra droger.
 • Bilden fÃ¥r inte ha provokativa, sexuella eller stötande inslag.
 • Bilden fÃ¥r inte innehÃ¥lla nakna eller halvnakna vuxna eller barn.
 • Bilden fÃ¥r inte kunna uppfattas som vÃ¥ldsam eller obscen.
 • Bilden fÃ¥r inte skapa säkerhetsmässiga eller andra problem vid användning av kortet, t ex fÃ¥r inte sedlar och mynt visas.
 • Bilden fÃ¥r inte utformas sÃ¥ att kortet uppfattas som vitt eller guld- eller silverfärgat.

Published by olleolleolle

Olle is a programmer, enjoying sunny Malmö in Sweden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.